Nhạc Thiền Tịnh Tâm – Rất hay và thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sốngNhạc Thiền Tịnh Tâm – Rất hay và thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống…
Tìm kiếm nhanh : #nhacthien #nhacthientinhtam #nhacthiendengu
Tổng hợp những bài nhạc thiền Phật giáo hay nhất giúp mọi người thư giãn, tĩnh tâm sau ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống. Nhạc Phật giáo tĩnh tâm giúp bạn thư giãn giải toả những áp lực, năng lượng tiêu cực để ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả, bạn sẽ tràn ngập năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới.

Thường xuyên nghe nhạc thiền sẽ giúp bạn tăng cường trí nhớ, làm việc thông minh hơn. Thật tuyệt vời nếu mỗi đêm trước khi bạn đi ngủ đeo tai nghe và thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng của nhạc thiền Phật giáo. Tĩnh tâm, an nhiên để bước đi trên con đường học Phật.

Lợi ích mang lại từ thiền định là một trong những khám phá kỳ diệu nhất của Đức Phật. Sự chú tâm thiền định là một phương thuốc nhằm điều trị mọi thứ bệnh tật của chúng ta. Đấy là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của giác ngộ Phật giáo.

Thiền trong đạo Phật không có nghĩa là suy tư về một thứ gì hay mổ xẻ một chủ đề nào cả, mà đúng hơn là cách giúp chúng ta quán thấy ý nghĩa của thực tại trong sự toàn vẹn của nó. Lời khuyên sau đây thật hết sức giản dị : “Hãy sử dụng tâm thức mình để quan sát tâm thức của chính mình”.

Đấy cũng chính là sức mạnh mầu nhiệm nhất của sự chú tâm thông qua thiền định. Nếu giữ được sự cảnh giác trước các biến cố xảy ra thì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi sự chi phối của chúng dễ dàng hơn. Mỗi khi cảm thấy bực dọc thì không nên tìm cách để lẫn tránh nó, cũng không nuôi dưỡng nó hay ra sức để mà tìm hiểu nó. Tốt hơn là chỉ nên chú tâm theo dõi xem nó xuất hiện, tồn tại và biến mất như thế nào. Đấy là cách giúp chúng ta thâm nhập vào bản chất sâu kín nhất của nó để biến cải nó.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học về thần kinh, thì bộ não của chúng ta không được tổ chức theo chủ ý cá nhân. Khi một người trải qua các thực hành thiền, thì dường như có sự biến chuyển của làn sóng não của người đó, sóng alpha và sóng gamma đã trở nên đồng bộ hơn, nhịp tim đập chậm lại, hơi thở đều đặn dẫn cơ thể đến một trạng thái tĩnh lặng, bình tĩnh trước mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống.

Tìm kiếm nhanh : #nhacthientinhtam #nhacthien #nhacthienngungon
Đăng Ký để theo dõi các video mới tại đây :

Like Page Face để xem nhiều video hơn :

Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký và bình luận vào video để theo dõi các video mới và ủng hộ kênh Nhạc Thiền Tịnh Tâm nhé !.

Video thuộc bản quyền NHẠC THIỀN TỊNH TÂM vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Nguồn: https://lamdepcungteen.com

Xem thêm bài viết khác: https://lamdepcungteen.com/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

All Comments

 • Rật Có í nghia mà moi nguoi ơi

  Minh Hoang June 20, 2020 7:08 am Reply
 • nam mô a di đà phật

  THẮNG MITSUBISHI June 20, 2020 7:08 am Reply
 • ŤÊŘĨMĂҚĂŜĨĤ ŤŨĂŇŜ MÕĜĂ бĂĤĂĜĨĂ MÊŇŶĂMбŨŤ ŜŨҚĂ ĈĨŤĂ ҚÊĜÊĹĂPĂŇ MĂĹĂM ĂбĂĎĨ Ň ŨĴŨĎ ŶĜ ĹÊŴĂŤ ĨŇŜĂŇ MĂŇŨŜĨĂ бĨĂŜĂ ŶĜ MŨҚĂŇŶĂ ŜÊPÊŘŤĨ ĜÕMбĂĹ ĂMÕĤ PÊŇĜŨҚ бĂŨ бб бĜŤ бĂĴŨ ҚŨMÊĹ ŤŨбŨĤ ĎÊҚĨĹ ŜĨбŨҚ PĨҚŨҚ Ň бĨŜŨ бÊҚĂP Ň ĴÊĹÊҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ÕҚ ĜÊMŨҚ бĜŤ ŨĴŨĎ бĂŴĂ ŜŨбŨĤ MĂҚĂŇĂŇ ĎĂŇ ҚÕPĨ ŶĜ ĎĂŘĨ ҚĂŶŨ ҚÊĹÕŘ ҚĂŶŨ ĈÊŇĎĂŇĂ ĎҚҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĎÊĤ MÕĜĂ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ бÊŘĂҚĤĨŘ ÕҚ ,ŜÊMŨĂ бĨŜŨ Ň ŇÊŜŨ ĎÊŴÊҚ ,ĎŨĹŨ MŨĎĂ ÊŇÊŘĜĨҚ MÊMбĂŇĜŨŇ ŘŨMĂĤ ŤĂŇĜĜĂ ҚĨŇĨ ŤŨĂ ĴÊMPÕ бĨŜŨ бĨŇĜŨŇĜ,ĤŨMÊ ҚÕŜŤ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ ĎŨĨŤ Ň ĎĨ ĴĂĹĂŇĨ Ň ŤĂҚ ҚÊŘĴĂ Ň ŜÊMŨĂ ĹĨбŨŘ ŤÊŘMĂŜŨҚ ĹŨĂŘ ŇÊĜŘĨ ŜÊMŨĂ MÕĜÕҚ ҚÊŘĴĂ MÕĜÕҚ ŜÊҚÕĹĂĤ ŜÊбÊб бĂĎĂŇ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ŨĴŨĎ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĴŨĜĂ ,ĂŇÊĤ бĂҚ ĹĨĂŘ Ň ŤĂҚ ŤÊŘĨMĂ ĎĨ ŜĂPĂ ŤĂҚ MĂŨ .ĹŨĈŨ ŜÊPÊŘŤĨ MŨҚĂ ŤÊMбÕҚ,ĤĨŤĂM ҚÊĹĨҚ ҚÊĹĨŇĜ MŨҚĂ бÊŜÊŇĜŨŤ ŜÊMŨĂ MÊŇĜĤĨŤĂM ŜÊĹŨŘŨĤ ŤŨбŨĤ ĴĂĹĂŇ ҚÊ PĂŜĂŘ Ň ŤĂҚ ĂĎĂ PĂŜĂŘ, ÕҚ ŜÊĹĂMĂŤ ŜÊĹŨŘŨĤŇŶĂ PÊŇĎĂĜĂŇĜ ĈÕŘÕŇĂ ĂŇŤĨ бŨҚĂ MŨĹŨŤ ĂĹĨĂŜ бĨŜŨ Ň MŶ ĴĨĴĨҚ MÊĹĨĤĂŤŇŶĂ, MÕĜĂ MÊĹÊPŨĤ ÕŘĂŇĜ ,ĨŇŜĂŇ ŶĜ ҚÊĤŨMÊ ÊŘ ŤĂҚ ĨŇĜĨŇ ҚÊMбĂĹĨ ŇŶĂŤĂ ĤŨMÊ ҚŨMŨĤ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĤĂŇŶĂ PĂŶÕŇ бÊҚĂŜ ҚĂŇĎĂŇĜ ŜĂPĨ ĎĜ ĜŨĎĂŇĜ ҚÊбÕ ŜÊҚÊĹĨĹĨŇĜ ĹĂŨŤĂŇ Ň ĤŨŘŨĜĂŇ ĎĨбĨҚĨŇ ҚĂŇĎĂŇĜ ŜĂPĨ ŤĂŇĜҚĨ ŤĂĨ ҚÊĹŨĂŘĜĂ ŜĂĂŤ ÊŘĂ бÊĹĂŇĎĂ PÊMбĂŇŤĂĨĂŇ ĴŨĜĂ ŨŇŤŨҚ ŘĂĜĂŜĂŇ ŇŶĂŤĂ ĨŤŨ ĎŨĹŨ ŶĜ ĎĨ бĂŇŤĂĨ ÕҚ MŨҚĂ бÕĎŶ бĂĎĂŇ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ÕҚ ŤĂҚ ĂĎĂ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ ŇĂMŨŇ ŨŇŤŨҚ ŤŨĴŨĂŇ Ň MŶ MÊĹĨĤĂŤ бŨҚĂ PĨŇŤŨŇŶĂ ҚÊ ĎĂĹĂM ŤĨĎŨŘ Ň ĜÊĹĨŜĂĤ бĂŨ MĨŇŶĂҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ MĂҚĂ ҚÊMбĂĹĨ ҚÊ ŜĂŇĂ ĎÊPĂŇ ĂŘĂĤŇŶĂ Ň ŤĂҚ ҚÊMбĂĹĨ ĹĂĜĨ ĤĨŇĜĜĂ ҚĨŇĨ Ň бĂŴĂĂŇ бĹŨÊ MÊĹÕŇ ĹPĜ PĂĹŜŨ ŨŇŤŨҚ бÕM ,ҚĂŤĂ MÊŘÊҚĂ MÊŇŨĴŨ ҚÊ ĈĨҚÊĂŜ ҚÊ бÕŤĂŇĨҚ бÊŇŤÊŇĜ PÊŇĎÊM ĨŜŤĂŇĂ ŜŨҚĂŘŇÕ ŇŶĂŤĂ ŶĜ MÊMбĂŇŤĂĨ ŜбŶ,VŜ ŜŨҚĂŘŇÕ,/MÊĜĂŴĂŤĨ ĎҚҚ .ĜŨŘŨĤ,ĜŨŇŤŨŘ ĎŨĹŨ ŜĂĂŤ ŤĂĤŨŇ ŜÊŘÕĴĂ ŤĂĤŨŇ ĎŴĨҚÕŘĂ MŨŇĜҚĨŇ ÕŘŤŨ MÊŘÊҚĂ ĨҚŨŤĂŇ MÊMбĂŇŤĂĨ ҚĨŇĨ ĎĨ ĴĂŤÊŇĜ ŜÊбÊб MÊŘÊҚĂ бĂŘŨ ŘÊMĂĴĂ ŜÊĜĨŤŨ ҚĂŤĂ ŶĜ ÊMPŨŇŶĂ ĜĂŜ MÊĹÕŇ ĨŤŨ ,MŨŇĜҚĨŇ ŤĂŇĜĂŇ бÊŜĨ ÊŘĂ ŜŨҚĂŘŇÕ ÊŘĂ ŜбŶ ÊŘĂ ĴÕҚÕŴĨ ҚĨŇĨ ŇŶĂŤĂ MĂŜĨĤ ҚÊĈĨĹ ŤŨбŨĤ ҚÊŘĎĨĹ ,ŇŶĂŤĂҚĂŇ ĎĨŘĨ ĨŇĜĨŇ бĂĹĂŜ ĎÊŇĎĂM ҚÊ ĴÕҚÕŴĨ ĎĜ ŜбŶ ĎĜ MÊĜĂ ҒĂMÊĹĨ ŇŶĂŤĂ ĎĨ бĂŇŤĂĨ MÊŘÊҚĂ ŜĂĂŤ ҚŨĂŜĂ ҚÊMĂŘĨŇ ĎĜ ŤŨĴŨĂŇ PÕĹĨŤĨҚ ŶĜ ŤĂҚ ŜŨҚŜÊŜ ,MŨŇĜҚĨŇ MĨŇŤĂ ĴĂMĨŇĂŇ ĤĨĎŨP Ň ĎĨ бĂŇŤĂĨ ŤÊŤĂŇĜĜĂ ŜŨŘŨĤĂŇ ŜбŶ,ĴÕҚÕŴĨ,ĂĤÕҚ,MÊĜĂ,ĜŨŜ ĎŨŘ ĎҚҚ ÊŘĂ ҚĨŇĨ,ŇŶĂŤĂ MĂŤĨ бĂŘŨ ÕҚ ĹĨĤĂŤ ĜĂŶĂ ĤĨĎŨP ŇŶĂ MÊŘÊҚĂ ҚĂMPŨŇĜ бĜŤ Ň ŜÊĹŨŘŨĤ ŤŨбŨĤMŶĂ бĨҚĨŇ ĴĨĴĨҚ MÊĹĨĤĂŤŇŶĂ Ň ҚŨ бĂĜĨ ĨŇҒÕ ŤĂҚ MĂŨ ĎÊŇĜÊŘ ,ĂҚĤĨŘŇŶĂ ҚŨ бĂŇŤĂĨ ĴŨĜĂ ŨĴŨĎ ŜĎĤ ŤĨŇĜĜĂĹ ĜÕMбĂĹ MÊĹÊPŨĤ ŜÊҚŨĴŨŘ ŤŨбŨĤ ŇŶĂ Ň MŶ MĨŇŤĂ бĂŇŤŨĂŇ PÊĹĂŶĂŇ MŶ ĎĂĨҚĨŇ ĎĨMĂŇĂ ĂĴĂ ĂĎĂ ŤÊĤŇĨҚ MĂҚĂ ҚŨ бĂĜĨ ŤŨĜĂŜ PÊMбĂŇŤĂĨ MĂŇŨŜĨĂ MŨŤĂŇŜ,.ŶĜ бÊŘĤĂŜĨĹ ҚĂMĨ ŤĂŇŶĂ ĤĂŇŶĂ MÊŇĜÊŘĂŇĜ ҚÊŜĂҚĨŤĂŇ ĤĂŇŶĂ ŜÊŇŶŨM ĹĂŘĨ ĎĂŇ MĂҚĂŇ ŜÊҲ ĎҚҚ ŜŨĈĨ ŜÊĹŨŘŨĤ ŘĂĜĂ Ň бĂŨ бĜŤ бŨŜŨҚ ŤĤŤ ÕҚ MÊŇĴĨĴĨҚҚĂŇ ĜĂŶĂ ĤĨĎŨPŇŶĂ бĨҚĨŇ MŨĂҚ Ň ҚŨ ŤĂŇŶĂ…ĤĨ MĂŇĂ ŘŨMĂĤMŨ Ň бĨŜŨ ŜÊMŨĂ ŜÊÕĹĂĤ ĂĎĂ ĎĨ ĹĂŇĜĨŤ бĨŘŨ ҚÕĎÊ ĴĂŴĂбĂŇ ŇŶĂ ŇŶĂŤĂ ÕŘĂŇĜ ĎĨ бÊŇĎŨ MĂĹĂĨҚĂŤ Ň ҚÊŇĈÊŇĜ бĜŤ ĤĨŇĜĜĂ ŘÕŇŤÕҚ бŨMĨ ĎĂŇ ĹĂŘĨ ҚÊ ĹŨĂŘ ҚŨбŨŘĂŇ ,ҚŨбŨŘĂŇ бÊŇĜҚĂĤ Ň ŜÊPÊŘŤĨ ŤĂҚ ҚŨŇĴŨŇĜ ĤĂбĨŜ MĂĹĂĤ бÊĎŨŶŨŇ ĎŨŶŨŇ MÊŇŨĴŨ ҒĂŜĨĹĨŤĂŜ ŨMŨM Ĥ ŤĂŇPĂ бŶҚ ĎŨĨŤ бĨŜĂ MĂҚĂŇ бĨŜĂ MÕбĨĹ Ň бŨŜŨҚ ĴŨĜĂ ҚÊĤĨĎŨPĂŇ ŶĜ ĜĂбŨŇĜ MÊŘÊҚĂ ŴĂŘĜĂ ĹĂĨŇ бŨҚĂŇ ŜÊҚĂMPŨŇĜ ..ŇĂMŨŇ MŨŜŨĤĂŇ ĴŨĜĂ ŨĴŨĎ ŘĂMĂĤ Ň ĹĂMĨŜ ,MÕŇĜÕ бĂĈĂĹĂĤ MĂĜĂŽĨŇÊ ŇŶĂŤĂ ҚÊĤĨĎŨPĂŇ ĨŇĨ ,ŜÊĹÊŜĂĨ ŤĂMĂŤ ŘĨŴĂŶĂŤ MŨŤĂŇŜ /MĂŇŨŜĨĂ ĤŨŤĂŇ ĤĨĎŨP ҚÊMбĂĹĨ…ĤĂĎĨŘ MÊŇŨŇŤŨŤ бĂĹĂŜ Ň ŤĂҚ ŤĂĤŨ ҚÊMĂŇĂ бĂĹĂŜ ĎÊŇĎĂM ŇŶĂ ŇŶĂŤĂ ÕŤĂҚ ҚÕŜÕŇĜ ĎĂŘĂĤ MÊŇĜĤĨŤĂM ÕҚ,..

  Ernawati ER June 20, 2020 7:08 am Reply
 • ŤÊŘĨMĂҚĂŜĨĤ ŤŨĂŇŜ MÕĜĂ бĂĤĂĜĨĂ MÊŇŶĂMбŨŤ ŜŨҚĂ ĈĨŤĂ ҚÊĜÊĹĂPĂŇ MĂĹĂM ĂбĂĎĨ Ň ŨĴŨĎ ŶĜ ĹÊŴĂŤ ĨŇŜĂŇ MĂŇŨŜĨĂ бĨĂŜĂ ŶĜ MŨҚĂŇŶĂ ŜÊPÊŘŤĨ ĜÕMбĂĹ ĂMÕĤ PÊŇĜŨҚ бĂŨ бб бĜŤ бĂĴŨ ҚŨMÊĹ ŤŨбŨĤ ĎÊҚĨĹ ŜĨбŨҚ PĨҚŨҚ Ň бĨŜŨ бÊҚĂP Ň ĴÊĹÊҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ÕҚ ĜÊMŨҚ бĜŤ ŨĴŨĎ бĂŴĂ ŜŨбŨĤ MĂҚĂŇĂŇ ĎĂŇ ҚÕPĨ ŶĜ ĎĂŘĨ ҚĂŶŨ ҚÊĹÕŘ ҚĂŶŨ ĈÊŇĎĂŇĂ ĎҚҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĎÊĤ MÕĜĂ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ бÊŘĂҚĤĨŘ ÕҚ ,ŜÊMŨĂ бĨŜŨ Ň ŇÊŜŨ ĎÊŴÊҚ ,ĎŨĹŨ MŨĎĂ ÊŇÊŘĜĨҚ MÊMбĂŇĜŨŇ ŘŨMĂĤ ŤĂŇĜĜĂ ҚĨŇĨ ŤŨĂ ĴÊMPÕ бĨŜŨ бĨŇĜŨŇĜ,ĤŨMÊ ҚÕŜŤ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ ĎŨĨŤ Ň ĎĨ ĴĂĹĂŇĨ Ň ŤĂҚ ҚÊŘĴĂ Ň ŜÊMŨĂ ĹĨбŨŘ ŤÊŘMĂŜŨҚ ĹŨĂŘ ŇÊĜŘĨ ŜÊMŨĂ MÕĜÕҚ ҚÊŘĴĂ MÕĜÕҚ ŜÊҚÕĹĂĤ ŜÊбÊб бĂĎĂŇ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ŨĴŨĎ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĴŨĜĂ ,ĂŇÊĤ бĂҚ ĹĨĂŘ Ň ŤĂҚ ŤÊŘĨMĂ ĎĨ ŜĂPĂ ŤĂҚ MĂŨ .ĹŨĈŨ ŜÊPÊŘŤĨ MŨҚĂ ŤÊMбÕҚ,ĤĨŤĂM ҚÊĹĨҚ ҚÊĹĨŇĜ MŨҚĂ бÊŜÊŇĜŨŤ ŜÊMŨĂ MÊŇĜĤĨŤĂM ŜÊĹŨŘŨĤ ŤŨбŨĤ ĴĂĹĂŇ ҚÊ PĂŜĂŘ Ň ŤĂҚ ĂĎĂ PĂŜĂŘ, ÕҚ ŜÊĹĂMĂŤ ŜÊĹŨŘŨĤŇŶĂ PÊŇĎĂĜĂŇĜ ĈÕŘÕŇĂ ĂŇŤĨ бŨҚĂ MŨĹŨŤ ĂĹĨĂŜ бĨŜŨ Ň MŶ ĴĨĴĨҚ MÊĹĨĤĂŤŇŶĂ, MÕĜĂ MÊĹÊPŨĤ ÕŘĂŇĜ ,ĨŇŜĂŇ ŶĜ ҚÊĤŨMÊ ÊŘ ŤĂҚ ĨŇĜĨŇ ҚÊMбĂĹĨ ŇŶĂŤĂ ĤŨMÊ ҚŨMŨĤ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ĤĂŇŶĂ PĂŶÕŇ бÊҚĂŜ ҚĂŇĎĂŇĜ ŜĂPĨ ĎĜ ĜŨĎĂŇĜ ҚÊбÕ ŜÊҚÊĹĨĹĨŇĜ ĹĂŨŤĂŇ Ň ĤŨŘŨĜĂŇ ĎĨбĨҚĨŇ ҚĂŇĎĂŇĜ ŜĂPĨ ŤĂŇĜҚĨ ŤĂĨ ҚÊĹŨĂŘĜĂ ŜĂĂŤ ÊŘĂ бÊĹĂŇĎĂ PÊMбĂŇŤĂĨĂŇ ĴŨĜĂ ŨŇŤŨҚ ŘĂĜĂŜĂŇ ŇŶĂŤĂ ĨŤŨ ĎŨĹŨ ŶĜ ĎĨ бĂŇŤĂĨ ÕҚ MŨҚĂ бÕĎŶ бĂĎĂŇ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ ÕҚ ŤĂҚ ĂĎĂ ŜÊĜĂĹĂŇŶĂ ŇĂMŨŇ ŨŇŤŨҚ ŤŨĴŨĂŇ Ň MŶ MÊĹĨĤĂŤ бŨҚĂ PĨŇŤŨŇŶĂ ҚÊ ĎĂĹĂM ŤĨĎŨŘ Ň ĜÊĹĨŜĂĤ бĂŨ MĨŇŶĂҚ ŤĂҚ ҚĂŘŨĂŇ MĂҚĂ ҚÊMбĂĹĨ ҚÊ ŜĂŇĂ ĎÊPĂŇ ĂŘĂĤŇŶĂ Ň ŤĂҚ ҚÊMбĂĹĨ ĹĂĜĨ ĤĨŇĜĜĂ ҚĨŇĨ Ň бĂŴĂĂŇ бĹŨÊ MÊĹÕŇ ĹPĜ PĂĹŜŨ ŨŇŤŨҚ бÕM ,ҚĂŤĂ MÊŘÊҚĂ MÊŇŨĴŨ ҚÊ ĈĨҚÊĂŜ ҚÊ бÕŤĂŇĨҚ бÊŇŤÊŇĜ PÊŇĎÊM ĨŜŤĂŇĂ ŜŨҚĂŘŇÕ ŇŶĂŤĂ ŶĜ MÊMбĂŇŤĂĨ ŜбŶ,VŜ ŜŨҚĂŘŇÕ,/MÊĜĂŴĂŤĨ ĎҚҚ .ĜŨŘŨĤ,ĜŨŇŤŨŘ ĎŨĹŨ ŜĂĂŤ ŤĂĤŨŇ ŜÊŘÕĴĂ ŤĂĤŨŇ ĎŴĨҚÕŘĂ MŨŇĜҚĨŇ ÕŘŤŨ MÊŘÊҚĂ ĨҚŨŤĂŇ MÊMбĂŇŤĂĨ ҚĨŇĨ ĎĨ ĴĂŤÊŇĜ ŜÊбÊб MÊŘÊҚĂ бĂŘŨ ŘÊMĂĴĂ ŜÊĜĨŤŨ ҚĂŤĂ ŶĜ ÊMPŨŇŶĂ ĜĂŜ MÊĹÕŇ ĨŤŨ ,MŨŇĜҚĨŇ ŤĂŇĜĂŇ бÊŜĨ ÊŘĂ ŜŨҚĂŘŇÕ ÊŘĂ ŜбŶ ÊŘĂ ĴÕҚÕŴĨ ҚĨŇĨ ŇŶĂŤĂ MĂŜĨĤ ҚÊĈĨĹ ŤŨбŨĤ ҚÊŘĎĨĹ ,ŇŶĂŤĂҚĂŇ ĎĨŘĨ ĨŇĜĨŇ бĂĹĂŜ ĎÊŇĎĂM ҚÊ ĴÕҚÕŴĨ ĎĜ ŜбŶ ĎĜ MÊĜĂ ҒĂMÊĹĨ ŇŶĂŤĂ ĎĨ бĂŇŤĂĨ MÊŘÊҚĂ ŜĂĂŤ ҚŨĂŜĂ ҚÊMĂŘĨŇ ĎĜ ŤŨĴŨĂŇ PÕĹĨŤĨҚ ŶĜ ŤĂҚ ŜŨҚŜÊŜ ,MŨŇĜҚĨŇ MĨŇŤĂ ĴĂMĨŇĂŇ ĤĨĎŨP Ň ĎĨ бĂŇŤĂĨ ŤÊŤĂŇĜĜĂ ŜŨŘŨĤĂŇ ŜбŶ,ĴÕҚÕŴĨ,ĂĤÕҚ,MÊĜĂ,ĜŨŜ ĎŨŘ ĎҚҚ ÊŘĂ ҚĨŇĨ,ŇŶĂŤĂ MĂŤĨ бĂŘŨ ÕҚ ĹĨĤĂŤ ĜĂŶĂ ĤĨĎŨP ŇŶĂ MÊŘÊҚĂ ҚĂMPŨŇĜ бĜŤ Ň ŜÊĹŨŘŨĤ ŤŨбŨĤMŶĂ бĨҚĨŇ ĴĨĴĨҚ MÊĹĨĤĂŤŇŶĂ Ň ҚŨ бĂĜĨ ĨŇҒÕ ŤĂҚ MĂŨ ĎÊŇĜÊŘ ,ĂҚĤĨŘŇŶĂ ҚŨ бĂŇŤĂĨ ĴŨĜĂ ŨĴŨĎ ŜĎĤ ŤĨŇĜĜĂĹ ĜÕMбĂĹ MÊĹÊPŨĤ ŜÊҚŨĴŨŘ ŤŨбŨĤ ŇŶĂ Ň MŶ MĨŇŤĂ бĂŇŤŨĂŇ PÊĹĂŶĂŇ MŶ ĎĂĨҚĨŇ ĎĨMĂŇĂ ĂĴĂ ĂĎĂ ŤÊĤŇĨҚ MĂҚĂ ҚŨ бĂĜĨ ŤŨĜĂŜ PÊMбĂŇŤĂĨ MĂŇŨŜĨĂ MŨŤĂŇŜ,.ŶĜ бÊŘĤĂŜĨĹ ҚĂMĨ ŤĂŇŶĂ ĤĂŇŶĂ MÊŇĜÊŘĂŇĜ ҚÊŜĂҚĨŤĂŇ ĤĂŇŶĂ ŜÊŇŶŨM ĹĂŘĨ ĎĂŇ MĂҚĂŇ ŜÊҲ ĎҚҚ ŜŨĈĨ ŜÊĹŨŘŨĤ ŘĂĜĂ Ň бĂŨ бĜŤ бŨŜŨҚ ŤĤŤ ÕҚ MÊŇĴĨĴĨҚҚĂŇ ĜĂŶĂ ĤĨĎŨPŇŶĂ бĨҚĨŇ MŨĂҚ Ň ҚŨ ŤĂŇŶĂ…ĤĨ MĂŇĂ ŘŨMĂĤMŨ Ň бĨŜŨ ŜÊMŨĂ ŜÊÕĹĂĤ ĂĎĂ ĎĨ ĹĂŇĜĨŤ бĨŘŨ ҚÕĎÊ ĴĂŴĂбĂŇ ŇŶĂ ŇŶĂŤĂ ÕŘĂŇĜ ĎĨ бÊŇĎŨ MĂĹĂĨҚĂŤ Ň ҚÊŇĈÊŇĜ бĜŤ ĤĨŇĜĜĂ ŘÕŇŤÕҚ бŨMĨ ĎĂŇ ĹĂŘĨ ҚÊ ĹŨĂŘ ҚŨбŨŘĂŇ ,ҚŨбŨŘĂŇ бÊŇĜҚĂĤ Ň ŜÊPÊŘŤĨ ŤĂҚ ҚŨŇĴŨŇĜ ĤĂбĨŜ MĂĹĂĤ бÊĎŨŶŨŇ ĎŨŶŨŇ MÊŇŨĴŨ ҒĂŜĨĹĨŤĂŜ ŨMŨM Ĥ ŤĂŇPĂ бŶҚ ĎŨĨŤ бĨŜĂ MĂҚĂŇ бĨŜĂ MÕбĨĹ Ň бŨŜŨҚ ĴŨĜĂ ҚÊĤĨĎŨPĂŇ ŶĜ ĜĂбŨŇĜ MÊŘÊҚĂ ŴĂŘĜĂ ĹĂĨŇ бŨҚĂŇ ŜÊҚĂMPŨŇĜ ..ŇĂMŨŇ MŨŜŨĤĂŇ ĴŨĜĂ ŨĴŨĎ ŘĂMĂĤ Ň ĹĂMĨŜ ,MÕŇĜÕ бĂĈĂĹĂĤ MĂĜĂŽĨŇÊ ŇŶĂŤĂ ҚÊĤĨĎŨPĂŇ ĨŇĨ ,ŜÊĹÊŜĂĨ ŤĂMĂŤ ŘĨŴĂŶĂŤ MŨŤĂŇŜ /MĂŇŨŜĨĂ ĤŨŤĂŇ ĤĨĎŨP ҚÊMбĂĹĨ…ĤĂĎĨŘ MÊŇŨŇŤŨŤ бĂĹĂŜ Ň ŤĂҚ ŤĂĤŨ ҚÊMĂŇĂ бĂĹĂŜ ĎÊŇĎĂM ŇŶĂ ŇŶĂŤĂ ÕŤĂҚ ҚÕŜÕŇĜ ĎĂŘĂĤ MÊŇĜĤĨŤĂM ÕҚ,..

  Ernawati ER June 20, 2020 7:08 am Reply
 • nhạc hay

  THIỀN - VIPASSANA MEDITATION June 20, 2020 7:08 am Reply
 • Hảy dừng lại ,đừng bao giờ lấy Danh xưng của bất cứ vị PHẬT nào để làm nick name của mình . Người theo đạo Thiên Chúa họ rất kính trọng các vị Thánh và Chúa Jesus . Không ai bên đạo Thiên Chúa dám lấy danh xưng của Chúa Jesus làm nick name trên mạng để câu view, làm business , cầu danh , cầu lợi . Nhiều người bên Phật Giáo sao lại thiếu hiểu biết như vậy? Thật khó hiểu. Tiền và danh lợi làm cho họ mờ đi cả lý trí ???

  life enjoy June 20, 2020 7:08 am Reply
 • Có rất nhiều người hiện nay LỢI DỤNG tên của các CHƯ PHẬT, BỒ TÁT…Làm những chuyện lợi ích cá nhân, hám danh, cầu lợi trên mọi hình thức. đây không phải là những người Phật tử thuần thành . hành động dung danh xưng của Phật và các Vị Bồ Tát là hành động phỉ báng của những kẻ tà ma ngoại đạo.

  life enjoy June 20, 2020 7:08 am Reply
 • nghe rất tĩnh tâm

  trí nguyễn June 20, 2020 7:08 am Reply
 • giarm mọi căng thẳng

  Buddha Gotama June 20, 2020 7:08 am Reply
 • bản nhạc hay

  Liên Tịnh June 20, 2020 7:08 am Reply
 • rất tuyệt vời

  hoa tâm June 20, 2020 7:08 am Reply
 • nhạc hay nhẹ nhàng qusa

  Hồ Ca June 20, 2020 7:08 am Reply
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  đời vô thường June 20, 2020 7:08 am Reply
 • Mọi người hãy chia sẻ và đăng ký Bồ Tát Quan Âm nhé..Chúc mọi người buổi tối vui vẻ….

  Anh việt 93 June 20, 2020 7:08 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Anh việt 93 June 20, 2020 7:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *